INOVATĪVĀS IZGLĪTĪBAS CENTRS "DINO"

Biedrība “IIC DINO” organizēs Fotoorientēšanās sacensības.  Fotoorientēšanās sacensības norisināsies komandās 2 – 3 cilvēku sastāvā, kā pārvietošanās līdzeklis var tikt izmantots jebkurš pārvietošanās līdzeklis: ar kājām, velosipēdu, mašīnu, u.c. ievērojot pilnīgi visus Ceļu satiksmes noteikumus.

Orientēšanās laikā dalībniekiem jāatrod noteikti punkti pēc fotogrāfijām un visai komandai ir jānofotografējas ar tiem vai pie tiem noteiktā pozīcijā (tiks izsniegts sacensību dienā – google Disk). Pie vairākiem punktiem dalībniekiem jāveic dažādi uzdevumi, kuru rezultāti tiks reģistrēti un dos papildus punktus uzvarai. Ja būs nepieciešamas norādes, tiks izsniegtas, bet tas noņems punktus uzvarai. Viss kas nepieciešams uzdevumu izpildei, tiks paziņots uzdevumu lapā, kas tiks izsniegta sacensību dienā.

Pasākums notiks 2022.gada 24. septembrī, no plkst. 13.00. Dalībnieku kustība notiks Daugavpils pilsētas teritorijā.

Pasākuma starta un finiša vietu nosaka komandas pašas.

 

Pasākuma norise:

 

Reģistrācija Līdz 23. septembrim plkst. 16:00;

24. septembrī:  

13:00 starts;

16:00 finišs;

līdz 16:00 jānodod fotogrāfijas nolasīšanai, uz iepriekš saņemtu linku google disk

17:30 Rezultātu paziņošana un apbalvošana mājas lapā www.iicdino.lv.

 

Komandas iepriekšējie pieteikumi jāiesūta uz e-pastu: iic.informācija@gmail.com, kur jāuzrāda komandas nosaukums un komandas sastāvs, komandas kapteiņa kontakttālrunis, e-pasts.

 

Pasākums tiek organizēts projekta “Attīstošo spēļu klubs” ietvaros.

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).