INOVATĪVĀS IZGLĪTĪBAS CENTRS "DINO"

Daugavpilī jauniešu iniciatīvu centrā noslēdzas stratēģisko spēļu cikls.

4. novembrī Daugavpilī jauniešu iniciatīvu centrā Biedrība „IIC DINO”  organizēja pēdējo stratēģisko galda spēli “Warhammer 40 000”, kura notika projekta "Attīstošo spēļu klubs" ietvaros.  Spēles dalībnieki sadalījās trīs komandās, un  ar savu vienību piedalījās cīņā, kas notika uz viņa spēles laukuma. Divas komandas apvienojas uz kaujas lauka, un mēģināja uzvarēt trešo komandu. Pateicoties pareizai stratēģijai, un veiksmīgai taktikai trešajai komandai izdevās pēdējā gājienā izcīnīt uzvaru.

 “Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).

 

Informāciju sagatavoja:

Biedrība “IIC DINO”