INOVATĪVĀS IZGLĪTĪBAS CENTRS "DINO"

Stropu aktīvās atpūtas un sporta trasē notika mācību pārgājiens

Biedrība “IIC DINO”, sadarbībā ar Latgales industriālā tehnikuma  Izglītojamo pašpārvaldi, 15. septembrī noslēdza projekta “Attīstošo spēļu klubs” aktivitāšu ciklu: Mācību pārgājiens Stropu aktīvās atpūtas un sporta trasē, kura laikā jaunieši apguva prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas pasākumu organizēšanā un vadīšanā. Jaunieši veiksmīgi novadīja mācību pārgājienu ar dažādām aktivitātēm tā pieturpunktos. Jaunieši ļoti veiksmīgi tika galā ar mājasdarbiem un pastāstīja interesantu informāciju par Stropu aktīvās atpūtas trases teritorijā sastopamajiem augiem un kokiem. Tika uzzināta interesanta informācija par to kā aprēķināt koku vecumu, un kā jāmēra koku garumus ar mietiņiem un soļiem. Kā arī to, kādas indīgas ogas var atrast pat rudenī, un citus interesantus faktus par dabu mums apkārt.

Pārgājiena laikā tika uzaicināta piedalīties arī dabaszinātņu skolotāja Inga Miezīte-Pučinska. Inga papildināja jauniešu stāstījumu, kur tas bija nepieciešams un pastāstīja arī par citiem interesantiem faktiem par augiem. Biedrība IIC DINO izsaka pateicību Latgales industriālā tehnikuma  Izglītojamo pašpārvaldei par sniegto atbalstu.

Nākošais aktivitāšu cikls – “Fotoorientēšanās”, kas paredzēts fotorallija organizēšanai ar kulmināciju – fotoralliju pa pilsētu, kas notiks 24. septembrī – šo aktivitāti organizēs un vadīs jaunieši, Biedrība IIC DINO vadībā.

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).