INOVATĪVĀS IZGLĪTĪBAS CENTRS "DINO"

Par mums

Biedrības „IIC DINO” darbības mērķi: Pētīt jauninājumus, jaunās metodes un metodoloģiju attīstošās izglītības sfērā, un īstenot attīstošās izglītības programmas ar pirmsskolas un skolas vecuma bērniem un jauniešiem, un pieaugušajiem.

 

Biedrība „IIC DINO” veiksmīgi realizēja pasākumu ciklus „Blakus, kopā tu un es”,  „Blakus, kopā tu un es ziemas priekos”, „Blakus, kopā tu un es ūdens svētkos”, “ Blakus, kopā tu un es pludmales svētkos” un “Kopā būt”, kas tika īstenoti pateicoties Daugavpils pilsētas domes budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” sabiedrisko organizāciju finansiālajam atbalstam, partnerībā ar Daugavpils aktīvākajām jauniešu biedrībām. Pasākumu mērķauditorija bija Daugavpils pilsētas un novada ģimenes, iedzīvotāji un tūristi. Pateicoties pasākumu cikliem, ģimenes pavadīja lietderīgi, sportiski un fiziski veselīgi brīvo laiku, saliedējās un uzlaboja attiecības, veicot kopīgus uzdevumus, sacenšoties gan komandās, gan individuāli, iepazīstot rotājumu veidošanas tehnikas un vairāk laika pavadīja kopā ar ģimenes locekļiem.

Biedrība “ IIC DINO” organizēja nometni „ Laimīgs bērns stabilā ģimenē Latvijas simtgadē” (nometne Daugavpils audžuģimenēm)

 

Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” Daugavpils pilsētas pašvaldības projekta, sadarbībā ar biedrību “IIC DINO” , “Ģimenēm draudzīgu aktivitāšu un infrastruktūras attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros tika organizēta nometne „ Laimīgs bērns stabilā ģimenē Latvijas simtgadē”. Apmācību nometne notika Krāslavas rajonā, Skaistas pagastā „Pamales”, tajā piedalījās audžu ģimenes, kuras nometnes ietvaros iesaistījās dažādās aktivitātēs.

Biedrība “IIC DINO” vadīja spēli “ Bultu kaujas, kas norisinājās VII MŪZIKAS UN MĀKSLAS FESTIVĀLA Daugavpils ReStArt 2018 ietvaros Dubrovina parkā, kuru organizēja Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa sadarbībā ar biedrībām „IIC DINO” un „D-pro DJ’school”.

 

Biedrība “IIC DINO” sadarbībā ar “DAUTKOM” un citām biedrībām organizēja Daugavpils pilsētas svētkiem veltītus pasākumus Daugavpils mikrorajonos, kuros piedalījās vairāki simti ģimeņu.

Veiksmīgi īstenoja projektu “Attīstošo spēļu klubs”, kas tika realizēts pamatojoties uz atklāto projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” (konkursa organizēšanas pamats – Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētais Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001)2019. gadā, kura laikā iesaistīja 12 mērķauditorijas jauniešus, kuri iesaistījās izglītojošās un attīstošās aktivitātēs.

Veiksmīgi īstenoja projektu “Attīstošo spēļu klubs”, kas tika realizēts pamatojoties uz atklāto projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” (konkursa organizēšanas pamats – Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētais Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001)2020. gadā, kura laikā iesaistīja 5 mērķauditorijas jauniešus, kuri iesaistījās izglītojošās un attīstošās aktivitātēs.

 

Veiksmīgi īstenoja projektu “Attīstošo spēļu klubs”, kas tika realizēts pamatojoties uz atklāto projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” (konkursa organizēšanas pamats – Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētais Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001)2021. gadā, kura laikā iesaistīja 9 mērķauditorijas jauniešus, kuri iesaistījās izglītojošās un attīstošās aktivitātēs.

 

Veiksmīgi īstenoja  projektu “Es par Latgali” kurš tika organizēts, balstoties uz British Council programmas “Active Citizens” metodoloģiju. Projekts “Active Citizens” veicina pozitīvas pārmaiņas kopienās un to ilgtermiņa attīstību, radot iespēju kopienu pārstāvjiem iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī veidojot platformu, kur satikties, mācīties un kopīgi darboties, lai risinātu sabiedrībai aktuālus jautājumus.

 

Rekvizīti:

Biedrība „IIC DINO”

Reg. nr. 40008216035

Niedru iela 15a, Daugavpils, LV-5418

 

Swedbank

HABALV22

LV97HABA0551050052502